Střípky z gymnázia

Vnuk Josefa Lady besedoval s gymnazisty

,

V pondělí 15. března 2010 besedoval se studenty společenskovědních seminářů ze čtvrtých ročníků Mgr. Josef Lada, vnuk známého českého ilustrátora a spisovatele. Během první a druhé vyučovací hodiny je seznámil se životem a dílem svého dědečka. K přiblížení studentům promítl i patnáctiminutový dokument o Josefu Ladovi z roku 1952. Perličkou byla ukázka zfilmovaných Ladových Říkadel na motivy hudby Leoše Janáčka. Během besedy pokládali studenti vnukovi známého umělce dotazy, které byly zaměřené převážně na autorská práva. Mgr. Josef Lada jakožto dědic a majitel autorských práv po svém dědečkovi studentům vysvětlil, z jakých hledisek se autorská práva poskytují, jak se rozlišují, a přidal i několik osobních zkušeností s těmito procesy.

Josef Lada je v povědomí lidí zapsán zejména svými pohádkami Kocour Mikeš, O chytré kmotře lišce nebo Bubáci a hastrmani. Kromě mnoha pohádek ilustroval také například Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška nebo Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy od Karla Havlíčka Borovského. Ve svých kresbách se soustředil zejména na lidi a život na venkově, neboť hlavní inspiraci pro tvorbu nacházel ve své rodné vesnici Hrusice.

Málokdo ví, že Josef Lada byl během svého života také redaktorem několika novin a scénografem pro Národní divadlo. V roce 1947 obdržel za své dílo ocenění národní umělec. V Hrusicích, kde se narodil a žil, se nachází Ladův pomník.