Střípky z gymnázia

Učitelé se vzdělávali

,

V rámci grantového projektu Škola 21, který si klade za cíl rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji absolvovali všichni pedagogové gymnázia ve dnech 24. a 25. února dvoudenní školení. Šlo o druhou fázi projektu, ta první proběhla rovněž formou dvoudenního školení v listopadu loňského roku.

Tématem druhé části bylo kooperativní vyučování a týmová práce. Pedagogický sbor se pod vedením PaedDr. Nataši Mazáčové, Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prakticky i teoreticky obeznamoval s oběma tématy, utřiďoval si své dosavadní znalosti a aplikoval je na příklady své pedagogické praxe. Nechyběla ani cenná výměna zkušeností, pohledů a metod. Tímto dvoudenním vzdělávacím seminářem pedagogický sbor cyklus seminářů v projektu Škola 21 ukončil.