Střípky z gymnázia

Toulky prosluněnou Paříží a jejím okolím

,

Francouzštináři pod vedením Mgr. Daniela Kříže, Mgr. Veroniky Šedivé a Mgr. Libuše Fořtové vyrazili od 16. do 20. září na poznávací zájezd do Francie. Letošní oblastí byla Paříž a její blízké okolí.

Eiffelova věž je dominantou Paříže, a právě na ní také příbramští gymnazisté začali své toulky. Ve třech dnech navštívili nejzajímavější pamětihodnosti Paříže a jejího okolí. Po výstupu na jednu z nejvyšších staveb Evropy následovala procházka Latinskou čtvrtí a návštěva Lucemburských zahrad. Dalším výjimečným zážitkem byla pro studenty plavba lodí po Seině a první den pak zakončili před pařížskou radnicí.

Druhý den byl věnován návštěvě města Versailles a jeho zámeckého komplexu. Sídlo sloužilo od 17. do 18. století královské rodině a bylo inspirací pro řadu zámků po celé Evropě. Studenti se tedy mohli na vlastní oči podívat, kde se tvořila část francouzských dějin. Následně se vrátili na předměstí Paříže, a to do čtvrti La Défense. Čtvrť je známá pro své supermoderní stavby a mrakodrapy, a tak mohli žáci pozorovat kontrasty mezi historickou a moderní Francií.

Úzké křivolaké uličky plné umělců a hudebníků, spousta kaváren, překypujících báječnou atmosférou v podobě Montmartre čekaly na studenty poslední den výletu. Čtvrť, ležící na jediném větším kopci Paříže, korunuje bazilika Sacré-Coeur, kterou studenti také mohli spatřit. Nakonec se přesunuli ke světoznámému muzeu umění, Louvru. Tam svou cestu příbramští gymnazisté zakončili pohledem na díla, jako je Mona Lisa, dvě nejproslulejší řecké sochy, Nike Samothrácká a Venuše z Melu, či Chammurapiho zákoník.

Týden strávený v Paříži a doprovázený slunečným počasím tak pro studenty skončil v pátek, kdy se plni dojmů a nových poznatků vrátili domů.