Střípky z gymnázia

Summit EU na gymnáziu

,

Pražský studentský summit je akce, kterou pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Její organizátoři v rámci 29. ročníku opět přijeli na gymnázium, a to v pátek 15. září – po únorovém projektu letos už podruhé. Tentokrát bylo tématem rozšiřování Evropské unie o nečlenské státy EU, jako je třeba Černá Hora, Ukrajina, Moldávie nebo Kosovo.

Nejdříve se studenti seznámili s tím, jak vůbec bude celý den probíhat, následně se dozvěděli, co je Evropská unie, co je to rozšiřování EU a jak to vůbec v EU chodí. Potom byly na programu různé aktivity na zlepšení projevu školáků a schopnosti argumentace. Nechyběla ani pauza na oběd a pak samotné simulované jednání Evropské unie, hlavní bod dne. Studenti se dozvěděli, jak bude celé jednání probíhat, jaké je možné přijmout pozměňovací návrhy a o jakých kandidátských zemí do EU je potřeba vést diskuzi.

Žáci si mohli dopředu vybrat zemi, kterou budou na summitu zastupovat, a tím pádem i jaké zájmy dané země budou hájit. Pro studenty prvního ročníku, kvinty a všech starších gymnazistů je možno přihlásit se na Pražský studentský summit mimo školu a zúčastnit se jednání jako diplomat.