Střípky z gymnázia

Studenti na Vítkově

,

V úterý 10. listopadu navštívili studenti Historického semináře a Mezníků dějin 20. století Národní památník na Vítkově, který je od 29. 10. po více než dvouleté rekonstukci otevřen veřejnosti.

K zhlédnutí byla expozice s názvem Křižovatky české a československé státnosti, která byla rozdělena do pěti hlavních mezníků: vznik ČSR v roce 1918, období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později, vznik československé federace v roce 1968 a jako poslední pád komunismu v roce 1989 spolu se zánikem Československa v roce 1992. Tato část je doplněna plastikami vojáků, dobovými kroji junáků nebo tradičním oblečením svazáka či selky.

O patro výš se nachází velká slavnostní síň. Studenti ale byli ochuzeni o její tradiční výzdobu, protože se zde dnes předávájí vyznamenání legionářům.

Naopak v suterénu památníku mohli studenti navštívit mauzoleum Klementa Gottwalda, kde byla negativní atmosféra dokreslována pomocí těžkého vzduchu a sugestivních zvukových záznamů o péči o Gottwaldovo tělo.

Celý památník obsahuje kromě expozic v interiéru také jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova, Hrob neznámého vojína a na budově se nachází vyhlídka na celou Prahu.

Věra Hauptmannová (GymTV)