Střípky z gymnázia

V kraji s fyzikou

,

Ve dvou termínech vyrazili žáci gymnázia na krajské kolo fyzikální olympiády. První část 20. dubna, a to ve dvou kategoriích.

V kategorii B (3. ročníky a septima) skončil nejlépe Jan Gregor. Sice nebyl úspěšný řešitel, ale i tak obsadil 1. místo.

V kategorii D (1. ročníky a kvinta) skončil nejlépe Michal Dvořák, a to na 5. místě, Marie Kortusová pak získala 10 místo. Oba kvintáni byli úspěšní řešitelé.

Ve druhém termínu, tedy 29. dubna se soutěžilo v kategorii E (9. ročník základní školy a kvarta osmiletého gymnázia). Mezi našimi kvartány se nejlépe umístil Karel Kraus, který ukořistil 2. místo. Na 6. místě skončil Vojtěch Ježek a 10. místo obsadil Vít Gardoň. Úkolem 20 soutěžících bylo během čtyř hodin vyřešit celkem čtyři soutěžní fyzikální úlohy. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo dokázal získat celkově minimálně 14 bodů ze 40 možných a zároveň řešení ve dvou úlohách bylo hodnoceno alespoň 5 body. Všichni kvartáni se zařadili mezi 12 úspěšných řešitelů.