Střípky z gymnázia

Státní okresní archiv Příbram pro studenty

,

Státní okresní archiv Příbram je tu také pro studenty. To si potvrdili žáci kvinty a 1.C, kteří společně s paní učitelkou Pavlou Trantinovou v polovině června tuto velkou bílou budovu navštívili. V průběhu studentských let je třeba vytvořit řadu odborných prací, kterým předchází bádání, ať už jde o ročníkové, bakalářské nebo nakonec diplomové práce. Státní okresní archiv může být místem, kde studenti budou potřebné informace a podklady hledat.

Prváci a kvintáni se během krátké návštěvy od paní archivářky dozvěděli, kdy mohou do archivu přijít, co všechno v něm mohou najít a třeba také jaký je rozdíl mezi archivem a matrikou. Vědí také, že archivy nefungují jako knihovny a archiválie si badatelé nemohou půjčit domů a že k navštívení archivu, tedy vydání potřebných informací, je potřeba jen občanský průkaz. Zajímavostí například je, že školní archivy a záznamy se po čtyřiceti pěti letech od pořízení přesouvají právě do státních okresních archivů a jsou každému, kdo o ně požádá, k dispozici.