Střípky z gymnázia

Staň se diplomatem!

,

Program s takovým názvem se uskutečnil v pátek 24. února na Gymnáziu Příbram. 15 studentů z tercie a kvarty představovalo 15 států, které zasedají v Radě bezpečnosti OSN. Simulované jednání této rady bylo hlavní náplní celé akce, kterou zaštiťuje Asociace pro zahraniční otázky.

V dopolední části programu se však terciáni a kvartáni zaměřili na samotnou mezinárodní organizaci. Dozvěděli se tak, kdy přesně OSN vznikla nebo kde po světě má svá sídla. Gymnazisté se zaměřili i na mediální gramotnost. V jedné z aktivit například rozpoznávali pravdivou zprávu od dezinformace. Studenti ale také zjistili, jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními, státními a soukromými médii. Terciánům i kvartánům pak lektoři vysvětlili jednací řád i všechny záležitosti simulovaného jednání.

Každý student obdržel už týden předem několikastránkovou analýzu o sporu o Kašmír, tedy oblast mezi Čínou, Indií a Pákistánem. Gymnazisté dostali i dopis od příslušné hlavy státu. V něm stálo, jak se k celé situaci daná země staví. Jednání Rady bezpečnosti OSN se účastní vždy 15 států. Rusko, Čína, USA, Francie a Velká Británie jsou stálými členy a mají právo veta. Výslednou rezoluci, o níž státy po celou dobu jednají, tak mohou tzv. „shodit ze stolu“. V případě tohoto simulovaného jednání o Kašmíru se rezoluce přijala. Studenti byli aktivní, v průběhu podávali pozměňovací návrhy, diskutovali třeba i o lidských právech hlavních aktérů tohoto sporu (Čína, Indie, Pákistán) a především měli možnost zlepšit si své prezentační i argumentační schopnosti.

Každý na konci získal certifikát. Lektoři pozvali ty gymnazisty, které celá akce bavila, i na simulované jednání ve větším měřítku. To se koná v Praze.