Střípky z gymnázia

Sportovní kurz úspěšně zdolán

,

Celých 5 dní strávili žáci 3. ročníků a septimy v Horním Poříčí nedaleko Strakonic. Od pondělí 9. do pátku 13. května měli nabitý program plný sportu a pohybu. Jednalo se totiž o sportovní kurz. Po příjezdu se třídy rozdělily na 6 skupin po 13-15 lidech. Ty postupně absolvovaly 6 stanovišť pod vedením jednotlivých pedagogů.

Hrátky v přírodě měl na starosti Petr Vocílka. Tato činnost byla rozdělena na několik částí. Nejprve kantor žákům vysvětlil pravidla bezpečnosti. Pojmem hrátky v přírodě se rozumělo lanové centrum, které bylo situováno přímo v areálu. Začínalo se na překážkách umístěných nízko nad zemí, kde lezci mohli získat jistotu. Střední část vyplňovala hra, ve které se jednotlivá družstva snažila dostat všechny své členy skrze „pavučinu“, aniž by zavadili o nit, ze které byla sestrojena. A na poslední části si mohli ti odvážnější vyzkoušet zdolat 12 metrů vysoké překážky.

Lenka Blažková a její hodina tenisu měla dát základy těm, kdo ho neznají, a ostatním příjemně strávené dopoledne nebo odpoledne se svými přáteli. Jeden kurt byl zasvěcen tréninku úderů a další dva na volné hry.

Hledání pokladu a seznamování se systémem GPS s Lenkou Pavelkovou patřilo mezi ty dobrodružnější aktivity. Nejprve přišla trocha teorie. Jak zjistit pomocí GPS pozici, zadat souřadnice, změřit vzdálenost. Ale druhá část byla mnohem zajímavější. Družstvo se dočasně rozdělilo na dvě poloviny, které proti sobě soupeřily, kdo pomocí GPS nalezne poklad. Každá z těchto polovin dostala čtyři souřadnice s indiciemi, které je k cíli měly dovést.

Vodácký výcvik se zkušený vodákem Danielem Křížem a Světlanou Hlaváčovou byl největší adrenalinová bomba pro většinu účastníků. Zvlášť pro ty, kterým se v řece Otavě povedlo vyklopit. Zhruba po 15 minutách následoval jez, před kterým museli všichni vystoupit a přes ledovou vodu loďky přenést. Zpět  se vodáci dopravili pěšky; lodě byly dopraveny autem.

Alena Vrátná si vzala na starost softballové stanoviště. I zde byla nutná příprava a mírná rozcvička. Potom už následovala hra samotná. Všichni si ji moc užili a využili jedinou možnost, kdy je kantor nabádá krást- totiž krást mety.

Střelbu si vzal na starost Zdeněk Vondrák. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Střelba terč 10 ranami. Tu ze všech táborníků ovládla Dominika Dufková ze septimy se součtem 91 bodů. A potom Špalíček Cup. Zde se soutěžilo vyřazovacím systémem. Kdo první sestřelil prvně svůj, a poté společný špalíček, postupoval do dalšího kola. Vítěz si mohl dát na pana Vondráka zmrzlinu v bufetu.

Po večerech byl oblíbenou zábavou hokej, pokud se hrálo, anebo předposlední den i oheň, který je vždy spojen s opékáním buřtů. Poslední večer si společně kantoři a žáci zazpívali mnoho známých písní a symbolicky ukončili pobyt, který snad všem vdechl dostatek sil na zbývající část školního roku.