Střípky z gymnázia

Spolupráce s Dijonem pokračuje

,

V úterý 19. 11. zavítal na příbramské gymnázium francouzský atašé pro jazykovou spolupráci pan Gérard Enjorlas, jehož doprovázel pan Arnaud Demonfaucon. Oba byli srdečně přivítáni GymBandem a vystoupením tercie, která návštěvníkům zazpívala dvě francouzské písně. Tato návštěva byla důležitá hlavně z důvodu rozvíjení další spolupráce mezi gymnáziem a IUFM v Dijonu. Poté, co na gymnázium v loňském roce přijely dvě stážistky v rámci projektů IUFM, bylo rozhodnuto vyslat příští rok další stážistku. Tato informace všechny velice potěšila. Po krátké prohlídce školy a návštěvě několika tříd odjeli z gymnázia oba pánové plni nových dojmů a očekávání z budoucí spolupráce.