Střípky z gymnázia

ŠKIT zakončil konferencí

,

V posledních dvou letech byla naše škola zapojena v projektu ŠKIT – Školní informační terminál. Profesoři účastnění v tomto projektu připravovali výukové materiály, se kterými se jsme se mnozí z nás setkali. Ty dnes prezentovali před učiteli z jiných škol a koordinátory tohoto projektu.

Patnáct pedagogů pod vedením projektového manažera RNDr. Petra Hrubého od roku 2008 připravovalo výukové materiály v předmětech od fyziky, matematiky, biologii až po angličtinu či zeměpis. Nedílnou součástí projektu byla i tvorba  obsahu volitelných předmětů a podpůrných výukových materiálů pro ně – náš region, komunikace ve společenském styku, geografický informační systém, počítače ve fyzice apod.

Jednotlivé prezentace pedagogů gymnázia navštívili jejich kolegové ze základních a středních škol ve městě a především pak členové managementu těchto škol spolu se zástupci Středočeského kraje, zřizovatele školy.