Střípky z gymnázia

Shakespeare žije

,

Po čtvrteční příjemné návštěvě a skvělých výkonech našich studentů následovala pro některé z nás odměna v podobě účasti na workshopu Tracy Irish v prostorách Britské rady (The British Council) v Praze. T. Irish nás v úvodu seznámila s cílem vzdělávacího odboru Královské shakespearovské společnosti (Royal Shakespeare Company), a to zavedením takového způsobu práce se studenty, který by jim přiblížil Shakespearovo dílo jako živý materiál. Mnoho studentů nejen v britských školách je totiž vůči tomuto tématu rezistentní a zakouší nechuť pouštět se do četby, která pro ně představuje vzdálený mrtvý svět.

Díky této propracované metodice jsme na hře Hamlet měli možnost vyzkoušet, jak je možné i pro úplného začátečníka toto dílo zábavnou formou nejen poznat, ale i herecky jej prožít a pochopit souvislost mezi textem a rytmem. Tato dílna nám představila cestu, jak studentům otevřít dveře k pochopení, že studovat Shakespeara má smysl a že tato cesta může být srozumitelná a zábavná. Shakespeare je nadčasový a byla by škoda o tuto zkušenost přijít.

Během různých aktivit, při kterých si například vyzkoušeli role nejdůležitějších postav, se pomalu vžili do díla tak, že pocítili na vlastní kůži hamletovské dilema a byli schopni mnohem lépe pochopit uvažování jednotlivých hrdinů.

Patrik Plavec

Všichni máme povědomí o tom, že se letos v Londýně koná letní olympiáda. Méně známá je skutečnost, že Velká Británie se snažila do této významné události vnést jiný rozměr, a proto se rozhodla připravit její kulturní sekci. Od dubna do září tedy proběhne World Shakespeare Festival 2012, na němž je paní Tracy Irish organizátorkou vzdělávací konference. V rámci příprav této mezinárodní konference v této době navštěvuje sedm různých zemí, kde zkoumá přístup k shakespearovským tématům na školách. Po návštěvě Ománu a Brazílie zavítala do České republiky a Gymnázium Příbram se stalo jednou ze dvou škol poctěných její návštěvou.

Mgr. Marcela Hašková