Střípky z gymnázia

O knihovně gymnázia v Maďarsku

,

V dubnu se v Budapešti konala konference Asociace školních knihovníků. Česká republika na tomto dvoudenním setkání byla zastoupena právě účastí naší školní knihovnice Edity Vaníčkové Makosové, jejímž úkolem bylo na konferenci prezentovat české školní knihovny základních a středních škol a samozřejmě také práci knihovny našeho gymnázia. První den sbírala knihovnice informace, inspiraci a příklady dobré praxe v Městské knihovně Ervína Szabó, Knihovně maďarského parlamentu a školní knihovně Maďarsko-španělského jazykového gymnázia. Druhý den v prostorách Českého velvyslanectví v Maďarsku a Českého centra seznámila maďarské kolegy a kolegyně se systémem českých programů na podporu čtenářské a informační gramotnosti a se způsoby práce v naší školní knihovně.