Střípky z gymnázia

Ročníkové práce úspěšně obhájeny

,

Studentům 3.D a 5.S letos ke školním povinnostem přibylo ještě psaní ročníkové práce. Projekt je provázel od podzimu, kdy si nejprve zvolili konzultanta (učitele, který jim práci vedl), stanovili si téma a cíle, vyhledali knižní či internetové zdroje a pak práci postupně sepsali. Rozsah byl jasně daný, stejně jako požadavek na odbornost textu a další kritéria, která museli naplnit. Práci bylo nutné odevzdat do vánočních prázdnin; kdo si dobře nerozvrhl čas a nechával to na poslední chvíli, měl velké problémy vše stihnout.

Konzultant následně oznámkoval studenta za přístup k práci a její zpracování. Známka připadla do vyučovacího předmětu korespondujícího se zvoleným tématem. Vybraná témata byla opravdu různorodá. Například Karolína Eliášová ráda čte, proto se rozhodla psát o faustovském motivu v angloamerické literatuře: „Chtěla jsem knihy vnímat do větší hloubky, což se podařilo,“ řekla k tomu. Další práce se věnovaly třeba syndromu vyhoření, otužování, sportovní výživě, účinkům včelího pylu… Zkrátka každý si našel to své.

Další částí projektu bylo obhájení práce před spolužáky, o rok mladšími studenty, kteří se přišli podívat, co je za rok čeká, a hlavně komisí složenou z učitelů. Termín obhajob připadl na 30. března. Studenti si připravili prezentace, v nichž přiblížili postup tvorby práce a nejdůležitější poznatky, ke kterým došli. Také museli pohotově reagovat na otázky od vyučujících i studentů. Komise hodnotila nejen obsah prezentace, ale i její technickou stránku, vystupování a mluvený projev. Sečtením bodů od komise a od konzultanta vznikla druhá známka za ročníkovou práci připadající do vyučovacího předmětu, kterého se týkalo zvolené téma.

V tuto chvíli studenti čekají ještě na třetí a poslední známku, tentokrát od učitele češtiny. Ten bude hodnotit, zda je práce jazykově zvládnutá a dostatečně odborná. Tak se projekt završí, avšak získané zkušenosti s psaním takové práce, čerpání a citování z odborných knih, ověřování informací, formátování textu ve Wordu atd. gymnazisté v budoucnu bezesporu zúročí.

Všichni studenti, kteří si od roku 2020, kdy tento projekt Gymnázium pod Svatou Horou zavedlo, prošli psaním ročníkové práce, to vesměs vnímají jako přínosnou věc. Kladně projekt hodnotí i PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.: „Působím i na vysoké škole, a tak vidím velké rozdíly mezi absolventy středních škol v tom, jak jsou schopni pracovat s odborným textem, vnímat ho, ale také dále zpracovávat. Zavedením ročníkových prací jsme chtěli poskytnout našim studentům možnost vyzkoušet si zpracování odborného textu, práci se zdroji i následně prezentaci před komisí, a tím jim dát možnost získat kompetence a dovednosti, které zcela jistě využijí při studiu na vysoké škole.“