Střípky z gymnázia

Republikové kolo v ruštině

,

Republikové kolo v ruštině proběhlo v pondělí 8. dubna v Ruském centru vědy a kultury.

Celkem se účastnilo 13 žáků z 13 krajů. Za Gymnázium Příbram soutěžila Anna Černá (2.C) v kategorii SŠ 1. Ta se umístila na šestém místě. Jako jediná účastnice byla ze druhého ročníku, všichni ostatní soutěžící byli o rok starší.

Kolo bylo rozděleno na dvě části. První částí bylo porozumění čtenému textu, tedy poslech. V druhé části šlo o konverzaci. Nejprve o konverzaci na daná témata a o schopnost rychle zareagovat na položené otázky. Poté si studenti vylosovali situaci a hned na ni vytvořili rozhovor s porotci.