Střípky z gymnázia

Psycholog debatoval s maturanty

,

Ve čtvrtek 26. 11. měli studenti společenskovědního semináře příležitost diskutovat s Martinem Kalousem, bývalým studentem našeho gymnázia a nynějším začínajícím psychologem v oblasti primární prevence. Jedním ze stěžejních bodů přednášky bylo představení studijního oboru psychologie a mnoha dílčích odvětví, která z psychologie vychází. Studenti se tak dozvěděli pobrobnosti o klinické nebo forenzní psychologii, poznali širokou škálu výzkumných a někdy šokujících psychologických metod, získali také informace ze zákulisí vysokoškolského studia. Na závěr si vyzkoušeli jednu z aktivizujících technik – pohled na mužský a ženský svět očima opačného pohlaví.

Podnětná přednáška v podání Martina Kalouse na téma psychologie agrese a destruktivity čeká do konce kalendářního roku ještě studenty semináře Stát a občan, studenti všech prvních ročníků se mohou těšit na zážitkové hodiny v rámci výuky psychologie.

Martinovi patří velké díky za pravidelné a obohacující návštěvy společenskovědních seminářů!

A ještě poznámka pro zájemce o studium psychologie, kteří se přednášky nezúčastnili – informace o podkladech pro studium (jaké knihy přečíst, jak se připravit na písemné zkoušky a ústní pohovor, jaká mimoškolní činnost v dané oblasti je vhodná a dostupná) budou k dispozici v kabinetu ZSV.