Střípky z gymnázia

Rétorika v redakci

,

Ve čtvrtek 19. února zavítal na příbramské gymnázium lektor komunikace Robert Sättler. Jeho semináře na téma rétoriky a přirozeného projevu se zúčastnili někteří členové redakce školí televize GymTV. „Výuka“ trvala celý den a studenti se naučili, jak přirozeně vystupovat jak před kamerou, tak mimo ni, jak se vyvarovat přehnané nervozity, a také správné techniky dýchání.

Nejdříve však jako u sportu přišlo na řadu rozcvičení. Na jazyk není přirozeně nic lepšího než jazykolamy. Poté následovaly základní dýchací techniky. Po několika cvičení přišel první ostrý test. Každý z účastníků si měl připravit 2-3minutový projev na libovolné téma a vystoupit před ostatními. Po skončení dostal zpětnou vazbu od tří účastníků i od lektora, který navíc přidal své doporučení.

Ke konci semináře se žáci dozvěděli, že budou mít další výstup. Cílem bylo srovnat, o kolik méně nebo více chyb se objeví. Nutno konstatovat, že se každý výrazně ve svém projevu zlepšil a vyšlo tak najevo, že den strávený s profesionálním lektorem rétoriky nebyl zbytečný. Během celého semináře panovala uvolněná atmosféra a všichni účastníci se rozešli se zcela pozitivními zážitky.