Střípky z gymnázia

První pomoc a co jí předchází

,

20. října se na detašovaném pracovišti Balbínova odehrála přednáška, jež byla uskutečněna za iniciativy jedné z žaček 4.S, Julií Šigutovou.

Samotná akce probíhala interaktivní formou, při které se žáci mohli dozvědět mnoho podstatných a zajímavých informací, které mohou pomoct při nevšedních situacích. Julie projekt pojala velmi profesionálně, díky čemu se studenti mohli více do hloubky zamyslet, popřípadě dotázat na různé scénáře a jak během nich postupovat. Konverzační část tedy byla na místě a zařídila jednoduše zapamatovatelné vychytávky a kroky řešení situací.

Při přednášce se poukazovalo na obecný postup při první pomoci a nacvičení krizového hovoru dobrovolníky. Žáci se také dozvěděli, jak pracovat s mobilní aplikací Záchranka, která funguje jako zprostředkovatel přesného údaje vaší polohy pro záchranné složky. Dále došlo k poukázání na zranění způsobené dopravními nehodami, úniky plynu a mnoha dalšími hrůznými scénáři. Objevovaly se zde příklady popálenin, krvácení, přes alergii nebo poleptání až po tonutí. U každé jednotlivé věci se obecenstvo dozvědělo nejen škálování míry ohrožení a závažnosti, ale také jak zacházet se sebou, či druhou osobou, které se takový úraz, či problém stal.

Součástí dvouhodinové přednášky bylo také vyzkoušení resuscitace na dvou připravených strojích. Jeden byl vybaven zabudovaným systémem míry úspěšnosti a ukazatelem proudění vzduchu do mozku, druhý byl napojen na mobilní telefon a přímo radil, jak hluboko máte tlačit a kolik kompresí je potřeba udělat. Následně vám vyhodnotil procentuální úspěšnost. Obě tyto torza byla náhražkou dospělého člověka, pro dítě byl uveden jiný postup, jež například obsahoval dýchání z úst do úst, které se u dospělého jedince neprovádí.