Střípky z gymnázia

Pro dárek k Vánocům

,

Tip na dárek k Vánocům přinášejí spolu se svými studenty vyučující výtvarné výchovy. V úterý před začátkem rodičovských schůzek a po jejich skončení se bude konat ve foyer školy jarmark keramických výrobků gymnazistů. Se svou trochou do mlýna přispěly téměř všechny třídy, kde se výtvarná výchova vyučuje – od primy až po druhé ročníky. Studenti pod vedením Mgr. Světlany Hlaváčové a BcA. Veroniky Šimkové vyrobili opravdu krásné zvony, svícny, anděly a spoustu dalších vánočních i méně vánočních motivů.

Tento jarmark navazuje na tradici, která na gymnáziu existovala před několika lety a která si takovéto pokračování jistě zaslouží. Ať už rodiče budou chtít potěšit blízké nebo si třeba zakoupit výrobek od svého potomka. Schůzky začínají v úterý 25. listopadu v 16 hodin, jarmark o půl hodiny dříve.