Střípky z gymnázia

Prima na Hradě

,

20. dubna se skupina děvčat z primy s paní ředitelkou vydala na Pražský hrad. Nejprve šly na snídani a poté jely tramvají na Pražský hrad. Šly se podívat do katedrály Sv. Víta, do starého královského paláce, do baziliky Sv. Jiří a do Zlaté uličky. Nakonec se zastavily v obchodním domě, kde si něco mohly koupit.