Střípky z gymnázia

Příbram hostila ceremonii programu DofE

,

76 oceněných. Taková je bilance slavnostní ceremonie programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), kterou hostila aula Základní školy Jiráskovy sady 16. února. Čerstvými držiteli odznaků stříbrné a bronzové úrovně se v ten den stali účastníci programu z Příbrami, Tábora, Chebu, Jindřichova Hradce, Sušice, Strakonic, Benešova a dalších míst Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského a části Středočeského kraje. Ty totiž pokrývá působnost regionálního centra Jihozápadní Čechy, které ceremonii pořádalo.

Odznaky si čerství držitelé převzali z rukou ředitele Národního centra DofE Tomáše Vokáče. Ten mimo jiné připomněl, že mezi oceněnými jsou nejen skupiny ze středních škol: “Stříbrná cena DofE je i pro čtyři úžasné a šikovné slečny z Dětského domova Solenice. Klobouk dolů před nimi. DofE je zkrátka pro všechny děti a mladé lidi bez rozdílu a dává jim možnost růst v tom, co je skutečně baví.”

Slavnostní ceremonie proběhla v Příbrami vůbec poprvé. Její účastníci si nejen odnesli ocenění, ale také poznali město, a to díky aktivitě, která byla oproti zvyklostem zařazena navíc a během níž museli plnit úkoly přímo v centru Příbrami. Celým programem provázeli organizátorka akce Magdaléna Studená a Matěj Mosler, kteří jsou sami držiteli bronzového odznaku, plní zlatou úroveň a působí jako ambasadoři DofE. “Chtěl bych poděkovat dobrovolníkům z Gymnázia Příbram. Organizace byla poměrně náročná,” uvedl Josef Nový, manažer regionálního centra Jihozápadní Čechy.

Z příbramských škol je do programu zapojeno Gymnázium Příbram, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a právě ZŠ Jiráskovy sady. Své odznaky tak získalo i osm příbramských účastníků, z toho dvě gymnazistky: Ludmila Brodníčková a Lada Telenská ze septimy.

Stříbrné a bronzové odznaky získávají účastníci programu, kteří se úspěšně věnují jeho plnění po dobu 6-12 měsíců ve čtyřech oblastech: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Díky účasti v programu tak mají motivaci naučit se novým dovednostem (od hry na hudební nástroj přes vaření až po cizí jazyky) a zlepšovat fyzickou kondici (od jízdy na kole přes jógu až po hokej). Vedle toho pracují jako dobrovolníci v nejrůznějších organizacích, doučují, hlídají děti, pomáhají na statku apod. a nakonec absolvují expedici, ať už v České republice, nebo v zahraničí. Odznak a certifikát může absolventům programu pomoci při vstupu na vysokou školu nebo při přijímání do zaměstnání. Projekt, fungující ve více než 130 zemích světa, mladým lidem umožňuje pracovat na jejich seberozvoji. V roce 1956 jej založil Princ Philip, vévoda z Edinburghu a manžel královny Alžběty II.

Foto: Sofie Pazlarová, Fatima Dieng, František Baxa, Tomáš Čechura