Střípky z gymnázia

Poznáte se v přírodě?

,

Rozpoznat zvířata podle stop, způsobu kladení nebo zbarvení vajíček, trusu nebo druhu hnízda. To bylo úkolem žáků nižšího gymnázia, kteří se přihlásili do biologické olympiády.

17 účastníků se rozdělilo do dvou skupin podle věku a tím se utvořily dvě skupiny, kde mezi sebou soutěžili žáci primy proti sekundě a tercie s kvartou.

Celá olympiáda byla rozdělená do tří částí- poznávání rostlin a živočichů, teoretický test a praktické cvičení. Starší kategorie v praktických cvičeních zkoumala reakce kyseliny chlorovodíkové s hlemýždí ulitou, slepičí skořápkou a různými druhy hornin. Zato mladší kategorie musela přiřazovat. Poznávací část měly obě kategorie stejnou, a to určit 15 živočichů od ryb přes plazy a ptáky až po savce a 15 rostlin, hub, lišejníků nebo mechů. Teoretický test obou kategorií byl velmi podobný, lišil se pouze v obtížnosti. Mezi úkoly patřilo například rozeznání stop nebo uvedení daného zvířete podle popisu.

V mladší kategorii zvítězil Jiří Hrubant (sekunda), za ním se umístili Jakub Šmejkal, Magdaléna Studená (prima) a Barbora Stibůrková (sekunda). Ve starší kategorii značně dominovala kvarta, která si rozdělila první příčky mezi sebe. První místo obsadil Adam Karas, na druhém místě skončila Tereza Humlová a třetí místo si vybojoval Tomáš Havlíček.

Všichni studenti, kteří skončili na prvních třech místech, postupují do okresního kola, kde jim přejeme stejně, nebo ještě víc vědomostí, než teď.