Střípky z gymnázia

Pedagožka gymnázia pro The Telegraph o českém školství

,

Britský deník The Telegraph zveřejnil příspěvek, v němž pedagogové z celého světa odpovídají na otázky týkající se učitelské profese a výzev, jimž ve svých zemích čelí. Mezi vybranými pedagogy je za Českou republiku PaedDr. Hana Kuchyňková z Gymnázia Příbram. Výzkum pořádal deník The Telegraph ve spolupráci s Britskou radou a jeho výsledky byly publikovány před zveřejněním statistik organizace OECD PISA o úrovni vzdělání ve světě. V nich se Česká republika umístila ve všech sledovaných aspektech (přírodní vědy, čtenářská gramotnost a matematika) na 29. nebo 31. příčce ze 70 zemí zahrnutých do výzkumu.

„Interview poskytovali učitelé ze zemí zapojených do programu PISA,“ vysvětlila pedagožka. Vedle ní se mezi respondenty objevili pedagogové z Německa, Itálie, Ruska, Číny, Keni a dalších zemí. Šlo o učitele angličtiny, matematiky, chemie, informatiky nebo pedagogy vyučující ročníky odpovídající českému prvnímu stupni.

Respondenti vedle poskytnutí základních osobních údajů a informací o své škole odpovídali na sedm shodných otázek. V článku byly otištěny odpovědi na základě výběru redakce deníku. Hana Kuchyňková zde odpovídá na dvě otázky. První se týká pozice učitelské profese v české společnosti a druhá změn, které proběhly za dobu jejího učitelského působení. V obou případech byly její odpovědi zveřejněny ve zkrácené verzi (redakce GymTV má k dispozici jejich plné znění). Např. vedle změny technických podmínek pro výuku, které jsou citovány v článku, pokládá podle svých slov za naprosto nejzásadnější změnu fenomén svobody jako nové paradigma výchovně-vzdělávacího procesu po roce 1989: „Vzpomínám si na své začátky, kdy jsem používala pouze učebnici, křídu a tabuli a byla pod stálou kontrolou, jaké informace a z jakých ideologických perspektiv učím své žáky.“ Za klíčovou kategorii současného vzdělávání považuje rozvoj a kultivaci myšlení žáků (kritického, tvořivého a empatického) a jejich utváření jako vnitřně svobodných bytostí a zároveň odpovědných občanů.

Učitelé byli dále dotazováni například, proč se rozhodli pro povolání pedagoga, co je na této profesi nejtěžší, jakým výzvám vzdělávání v jejich zemi čelí či jakou tam má pozici.

Podle České školní inspekce je „Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá.“

Výstřižek