Střípky z gymnázia

Opět za Anežkou

,

28. listopadu se třídy 1.A a 1.B vydaly lépe poznat literaturu a porozumět křesťanství. Za poznáním studenti vyrazili do Anežského kláštera v Praze.

Anežský klášter, založený Anežkou Přemyslovnou a králem Václavem I., vznikl v první polovině 13. století. Sama Anežka se pak stala jeho první abatyší. Klášter se rozprostírá v severovýchodním cípu historického území Starého Města. Od té doby, co zde pražská galerie v roce 1980 otevřela svou první expozici, proudí sem nejen řady turistů, ale i studentů ze všech koutů České republiky. Dnes tu návštěvníci najdou středověké umění. Nejvíce opakovaným exponátem je Madona, která byla nejčastějším motivem středověkých umělců.

Začátkem naší prohlídky byla již zmiňovaná expozice Madon. Každé třídě byl přidělen průvodce a studenti dostali pracovní listy. Na obou stranách jsme doplňovali text. Na první straně slova písně, která je součástí středověkého studentského sborníku s názvem Carmina Burana. Na druhé straně byla zaznamenaná část staroslověnské legendy O svaté Ludmile a svatém Václavu. V další části expozice jsme se seznámili se životem Ježíše Krista a jeho následovníků. Studenti mohli pokládat otázky a vždy se jim dostalo fundované odpovědi.

Zajímavá prohlídka skončila a my se vydali vstříc předvánočně vyzdobenému Staroměstskému náměstí, kde následoval krátký rozchod. I za tak krátkou dobu se v nás probudila vánočně-zimní nálada, kterou v nás zanechala vůně všech těch dobrot, které se připravovaly v malebných stáncích.

Je krásné, jak Praha dokáže vykouzlit nespočet úsměvů i v tak oblačném a mrazivém počasí.