Střípky z gymnázia

O ekologii ve Vlašimi

,

Od čtvrtka 19.9. do soboty 21.9. probíhalo ve vlašimské pobočce ČSOP krajské kolo Ekologické olympiády. Gymnázium reprezentovali Tereza Pečená, Vašek Rach a Filip Jirásek. Tématem letošního kola byly Revitalizace a rekultivace.

Ekologická olympiáda je soutěž určená studentům středních škol. Jejím hlavním cílem je motivovat studenty k hlubšímu zájmu o poznávání a ochranu přírody a vše, co s ní souvisí, a podnítit jejich ekologické myšlení a jednání. Probíhá po celé republice v několika regionálních kolech, které je završeno kolem národním.

Regionální kolo soutěže pro Středočeský kraj koordinuje Okresní sdružení ČSOP Benešov ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim. Středočeské kolo probíhá vždy některý pátek a sobotu v druhé polovině září. Soutěž se skládá z teoretické části (test, poznávání rostlin, živočichů, minerálů, hornin a hub) a ze dvou praktických částí, které obvykle probíhají přímo v terénu. Vítězné družstvo postupuje do národního kola, které probíhá na jaře následujícího kalendářního roku.

Hlavním přínosem této přírodovědné akce je setkávání studentů zaměřených na biologii jak při soutěži, tak během odborných přednášek, jež jsou součástí programu, tak také samotný kontakt s odborníky z různých biologických oborů.

V letošním kole se v konečném bodovém součtu naše skupina umístila na 11. místě. Největší nedostatek naší skupiny byl v prezentaci projektu na revitalizaci a rekultivaci vápencového lomu, kdy jsme nedokázali dostatečně argumentovat v diskuzi s odbornou porotou, tradičně slabšího výsledku jsme také dosáhli v poznávačce. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu, že skupina byla složena převážně z náhradníků a neměla dostatečný čas na přípravu na soutěž samotnou.