Střípky z gymnázia

Nový rok přede dveřmi

,

Školní rok začíná příští úterý a pro pedagogy už včera začal přípravný týden. Obojí za standardních podmínek a všichni věří, že to tak zůstane. Žáci se totiž ke standardní výuce vrátí po více než pěti měsících. Na úvodní, provozní schůzi pedagogického sboru gymnázia už zazněla některá opatření aby standardní prezenční výuka mohla probíhat bez viditelného narušení.

Všichni zaměstnanci školy se sešli tradičně v jídelně, kde ředitelka Iva Kadeřábková zahájila školní rok: nejprve vzpomínkou na kolegyni Alenu Vrátnou, která nás na začátku srpna opustila, a pak přivítáním čtveřice nových tváří, které sbor posílí ve výuce biologie, tělesné výchovy, dějepisu, společenských věd, výtvarné výchovy a výpočetní techniky.

Při provozní schůzi vedení školy představilo opatření, která v souladu s ministerskými opatřeními a doporučeními připravilo za účelem omezení dopadů koronavirové nákazy – půjde třeba o rozmístění dezinfekcí nebo zvýšenou intenzitu větrání. Nejvíce ale studenti a učitelé opatření pocítí ve svých rozvrzích, které musely zohlednit režim v jídelně, kde se musela omezit kumulace tříd. V praxi to znamená, že přibylo více volných hodin na oběd a v důsledku toho více hodin v odpoledním vyučování.

Opatření se dotknou také školních akcí – ministerstvo pro tento rok zrušilo například předmětové soutěže. A koronavirus pozměnil také plán tradičních akcí: adaptační kurz se bude konat příměstskou formou od středy 2. září do pátku 4. září vždy od 8 do 16 hodin (v pátek do 12 hodin) s obědy ve škole a zúčastní se jej pouze 1.A, 1.B a 1.C (tzn. bez kvinty). Podobnou formou a ve stejném termínu proběhne i ozdravný pobyt primy.

Další informace k novému školnímu roku představíme v průběhu přípravného týdne.