Střípky z gymnázia

Nové obzory s absolventy z oboru

,

Neboli Ob(z)ory – akce pořádaná pro studenty třetích a čtvrtých ročníků, kteří tápou při výběru vysoké školy a svého budoucího vzdělání. V pondělí 26. září právě oni dostali příležitost dozvědět se o dalších možnostech, kudy se vydat.

Myšlenka vzešla od studentek septimy, které si také vzaly na starost veškerou organizaci. Pod rukama Magdalény Studené, Lady Telenské, Alžběty Dvořákové, Barbory Stachové a Terezy Placatkové tak vznikl pestrý program 45minutových besed, kde v roli přednášejícího vystoupilo celkem 27 absolventů gymnázia. Ti vyprávěli o studiu na vysoké škole, kterou si vybrali, o výhodách a nevýhodách zvoleného oboru, ale i o přípravě na přijímací řízení. Na gymnáziu se sešli současní studenti například medicíny, ČVUT, pedagogiky, uměleckých oborů, společenských věd nebo ti, co mají zkušenost se studiem v zahraničí.

Celá akce měla veliký úspěch jak mezi studenty, tak i absolventy, kteří se na půdu své střední školy vraceli s potěšením. Do budoucích let se tak jistě ještě několikrát Ob(z)ory znovu otevřou.