Střípky z gymnázia

(Pra)rodiče v primě

,

Dne 31.5. 2024 se v primě konala akce Den s prarodiči. Prarodiče, rodiče i jiní příbuzní byli pozváni do školy, aby se podívali, jak se vzdělávají jejich děti.

Nejprve zavítali na hodinu anglického jazyka. Třída byla rozdělena do dvou skupin. Jednu skupinu vedla Mgr. Aneta Šlemendová, druhou Mgr. Alena Cankařová. Hodiny byly zábavné a mohli se zapojit i příbuzní.

Během velké přestávky se v učebně hudební výchovy promítalo krátké video o historii gymnázia.

Poté proběhla prohlídka školy. Každý žák mohl svým příbuzným ukázat celou budovu od učebny výtvarky až po tělocvičny. Po prohlídce následovalo občerstvení ve školním klubu, které žáci sami připravili. Na výběr bylo slané, sladké, káva i čaj a všichni si moc pochutnali.

Další hodina byla matematika s Mgr. Karlem Heřmanem. Žáci společně se svými blízkými pracovali na slovních úlohách.

Návštěvu zakončila hodina českého jazyka pod vedením třídní učitelky Mgr. Václavy Reissmüllerové. Hlavním tématem byla kniha Báječná léta pod psa od autora Michala Viewegha.

Příbuzní i prima si celý den moc užili!