Střípky z gymnázia

Němčináři naostro

,

Ještě než se studenti v pátek 12. února rozprchli na jarní prázdniny, čekala některé z nich jazyková zkouška ÖSD. Díky jazykové škole EUFRAT se celá akce konala přímo na našem gymnáziu.

ÖSD neboli Österreichisches Sprachdiplom je mezinárodní certifikát s doživotní platností. Zkoušky jsou celosvětově uznávané a jsou často rozhodující při hledání práce u nás i v zahraničí. V některých německy mluvících zemích je certifikát podmínkou pro získání občanství.

Tyto jazykové zkoušky žáci skládali ve dvou úrovních – B1 a B2. Test se skládal z části písemné a z části ústní. Část písemná zahrnovala poslech, čtení s porozuměním a psaní. Ústní část se v obou úrovních lišila. V úrovni B1 vedli studenti rozhovor ve dvojicích na dané téma, následně prezentovali svůj vybraný okruh a vzájemně si pokládali obrázky. Úroveň B2 se taktéž skládala ze tří částí. V první části hráli studenti improvizovaný rozhovor ve vlaku na jedno z pěti předem daných témat, popisovali obrázek a v poslední části obhajovali na základě krátké výpovědi nějaký názor.

Zkoušky se účastnilo celkem 17 studentů. Ty už teď jen doufají, že vše dopadne co nejlépe.