Střípky z gymnázia

Na Zámečku se rozloučily i 4.A a 4.B

,

Stejně jako před týdnem, ale tentokrát v podání 4.A a 4.B, se v obřadní síni příbramského Zámečku-Ernestina konalo slavnostní rozloučení s maturanty. Ceremoniál nepostrádal tradiční, přesto však vždy jedinečné atributy: opět zcela zaplněný sál, slavnostní atmosféru, slavnostní hudbu, vedení školy, třídní učitele a hlavně úspěšné maturanty, nyní už absolventy gymnázia. Z rukou svých třídních učitelek, PhDr. Ludmily Brabencové a PaedDr. Hany Kuchyňkové převzali všichni svá maturitní vysvědčení a někteří navíc také certifikát o mezinárodní zkoušce z angličtiny, kterou na jaře úspěšně složili.

Ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková se s maturanty a jejich blízkými rozloučila slavnostním projevem, který obě třídy charakterizoval a který byl také zamyšlením nad přechodem studenta ze střední školy do dalšího studia a v neposlední řadě také přáním všeho dobrého do této části života. Čtyři roky studia zhodnotili také zástupci maturantů, Matěj Kratochvíl za 4.A a Tereza Bredlová za 4.B.

Maturity na Gymnáziu Příbram se letos nesly v duchu výborných výsledků, když ze 111 maturantů jich 63 prospělo s vyznamenáním. Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalším životě.