Střípky z gymnázia

Na prohlídce v Poslanecké sněmovně a Senátu

,

V rámci hodin společenskovědního semináře, státoprávního základu a politologie se někteří studenti čtvrtých ročníků a oktávy vydali v doprovodu profesorek Jany Štědronské a Ludmily Brabencové 14. ledna do Prahy. Jejich cílem bylo navštívit obě komory parlamentu.

První zastávkou na Malé Straně byla budova Thunovského paláce, sídla Poslanecké sněmovny. Zde studenti zhlédli krátký film o fungování a historii Poslanecké sněmovny a došli až do zasedacího sálu, hlavního dějiště legislativního procesu.

Druhou částí dopoledního programu byl Senát. Ten se nachází v blízkém raně barokním Valdštejnském paláci. V doprovodu výkladu s průvodkyní navštívili množství zdobených sálů s výhledem na zasněžené Hradčany a svou prohlídku zakončili v jednacím sále Senátu v prostorách bývalých Valdštejnských koníren.

Během exkurze do parlamentu si studenti především „oprášili“ a prohloubili vědomosti o ústavních orgánech a jejich historii, které budou nyní moci využít především u maturitní zkoušky.