Střípky z gymnázia

Na prázdinách u profesionálů

,

Zajímavá příležitost se pro letošní prázdniny naskytla pro redaktory školní televize GymTV. Čtveřice z nich, Štěpán Vitha, Kateřina Šírová, Michaela Rozšafná a Andrea Kubová, totiž strávila část léta v redakci Příbramského deníku. Každý z nich si zde po dva týdny zkoušel práci redaktora. V tradičně na zprávy skoupé okurkové sezóně se přesvědčili, že práce novináře není procházka růžovým sadem. Vymýšlet témata, shánět k nim informace, kontaktovat zodpovědné osoby a psát články, to vše mohou využít jak v praxi redaktorů školní televize, tak i případně ve své pozdější profesi, pokud se rozhodnou pro novinářskou dráhu.

Jejich prázdninová práce jim přinesla řadu zajímavých zkušeností, poučení, podnětů a zážitků, a to nejen příjemných. „Psal jsem článek o sekání trávy a o nepořádku v Příbrami a potřeboval jsem vyjádření ředitele Technických služeb. Pan Michvocík mě z vrátnice doslova vyhodil s tím, že dál mě nepustí a s novinářem se bavit nebude,“ popisuje svoji zkušenost Štěpán Vitha, jemuž nakonec potřebné informace poskytl až starosta Příbrami Josef Řihák.

Praxe v regionálním médiu byla pro studenty gymnázia vítaným zpestřením. V kolektivu zkušenějších stálých redaktorů Příbramského deníku strávili část prázdnin prací užitečnou jak pro sebe, tak pro občany města a okolí.