Střípky z gymnázia

Na gymnáziu se peklo dobro

,

Vysvědčení dostali studenti už tradičně 31. ledna. A už také tradičně to ovšem nebylo jediné, co se ten den na gymnáziu událo. Třídy sekunda, tercie a kvarta uspořádaly pod vedením Mgr. Marcely Haškové 2. ročník akce Pečeme dobro.

Druhou vyučovací hodinu a velkou přestávku zaplnily přízemí a 1. patro stoly doslova se prohýbající pod nesčetnými pochutinami, které si studenti nižšího gymnázia někdy sami, jindy s pomocí rodičů připravili. Jejich spolužáci, ale i učitelé a také třeba kuchařky se tak mohli těšit z muffinů, bábovek, waflí, palačinek a nechyběly ani slané svačinky nebo rohlíčky.

Akci doprovázeli hudebníci Johana Paulová, Michal Mašek a Jakub Bláha.

Studenti a učitelé nakoupili celkem za 30 094 korun. Sekunda vydělala 8436 Kč, tercie 12593 Kč a kvarta 9065 Kč. Výtěžek poputuje stejně jako loni na projekt Obědy pro děti, organizaci ALKA a dále pak na další charitativní projekty dle rozhodnutí studentů samotných. Velké poděkování patří samozřejmě žákům sekundy, tercie a kvarty a jejich rodičům, Mgr. Marcele Haškové, muzikantům a všem nakupujícím.

Foto: Ondřej Luks