Střípky z gymnázia

Na fyzikální zkušenou do laboratoře

,

logolink 2

V pondělí 17. února a 3.března vyrazili studenti septimy Tomáš Chvosta, Tomáš Bohuslav a Petr Dvořák do Prahy na jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu. Během prvního praktika se zde studenti seznámili s bezpečností při práci s laserem, s konstrukcí a principem laseru a rozšířili si tak své znalosti z optiky. Při druhém praktiku sestavovali samotný laser a pod dohledem Ing. Michala Jelínka prováděli různá měření. Po celou dobu pracovali studenti ve výzkumné laboratoři TN245, kde měli k dispozici špičkové přístroje za několik desítek tisíc Kč.

Tato praxe, realizovaná v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, přispěje ke středoškolské odborné činnosti studentů a prohloubí spolupráci Gymnázia Příbram a Jaderné a inženýrské fakulty v Praze.