Střípky z gymnázia

Lavice opět přivítaly studenty

,

První zářijový den připadl letos na středu. Utnutí prázdninové nálady uprostřed týdne však na škole nebylo znát. Nešetřilo se úsměvy, zejména ze strany starších studentů. Ti se přišli přivítat s novými gymnazisty, společně s vedením školy. Někteří s originálními dárky, jiní s orientační aktivitou, která potrápila mozkové závity neprobuzené z prázdnin.

Jako by neobvyklá zkušenost testování už dostatečně nenarušila tradiční první školní den, přivítání primánů se neslo v poněkud „strašidelném duchu“. Plánek školy, který dostali od kvinty, byl totiž neúplný. Studenti tak měli za úkol najít chybějící místnosti jako třeba sborovnu, ředitelnu či učebnu biologie. Naštěstí nikdo ze třídy nezabloudil a bludišti v suterénu se všichni vyhnuli obloukem.

Ostatní nové třídy měly klidnější průběh dne. Zatímco 2.C předala svým nástupcům tradiční kaktus, 1.A obdržela putovní model vytisknutý na 3D tiskárně ve tvaru názvu jejich třídy. Ani 1.B nezůstala na ocet. S květinami a sušenkami si užila skutečně sladký začátek školního roku.