Střípky z gymnázia

Jaký byl poslední den školy

,

Po náročném školním roce přišel pátek 27. června spolu s vysvědčením doprovázeným smutkem či radostí. Poslední vyučovací hodina zahrnovala předání pochval třídního učitele, vystěhování lavic ze tříd, loučení nebo naopak přivítání nového učitele a samozřejmě předání vysvědčení. Někteří učitelé dostali tolik kytek, že se jim pomalu nevešly do auta. Potom se už všichni žáci rozešli a začali si užívat prázdniny.

Učitele a všechny další zaměstnance ještě čekalo závěrečné setkání v jídelně školy, kde ředitelka Mgr. Iva Kadeřábková zhodnotila uplynulý rok a ocenila práci jednotlivých předmětových komisí, a poděkovala za práci také všem nepedagogickým zaměstnancům.

A protože se v poslední den školy hodnotilo, můžete se i vy podívat na několik čísel, která s sebou letošní vysvědčení přinesla:

Celkový průměrný prospěch školy byl 1,898.

Třídou s nejlepším průměrným prospěchem se stala sekunda (1,456), následována kvartou (1,498) a primou (1,531). Mezi třídami vyššího gymnázia jsou na špici 4.B (1,793), 4.A (1,801) a kvinta (1,819).

Třídou s nejhorším průměrným prospěchem byla 3.C (2,497), která tento primát drží nepřetržitě od prvního pololetí 2011-12. Na dalších místech jsou sexta (2,202) a 3.B (2,127).

Třídami s nejvyšším počtem vyznamenání jsou kvarta a sekunda (18 žáků z 30).

Nejméně zameškaných hodinprima (31,28 na žáka), 2.B (35,18) a 4.B (36,31). Kdybychom ovšem nepočítali maturanty, kteří měli zkrácené pololetí, byla by na třetím místě kvarta.

Předmětem s nejhorším průměrným prospěchem je historický seminář (3,038), následován seminářem a cvičeními z matematiky (2,600) a matematikou (2,557). Bez započítání volitelných předmětů by na tom po matematice byly nejhůř český jazyk a literatura (2,298) a fyzika (2,297).