Střípky z gymnázia

Jaký bude rok 2012-13?

,

Vedení Gymnázia Příbram na včerejší pedagogické radě přiblížilo priority školy pro nadcházející školní rok a představilo  nejvýznamnější projekty, jichž se gymnázium účastní a akce, které zde proběhnou.

Pro studenty nastanou dílčí změny díky reorganizaci práce ekonomického úseku. Ta se týká především provozu kanceláře školy, kde v dopoledních hodinách nově naleznou knihovnici Editu Vaníčkovou. Právě za ní budou chodit pro potvrzení o studiu a v případě ztráty osobních věcí. Bude také zajišťovat opisy vysvědčení a žádosti o uvolnění z tělesné výchovy. studenti jsou žádání, aby své záležitosti v kanceláři vyřizovali před buď 10. hodinou, nebo v odpoledních hodinách, kdy mezi 12. a 16. hodinou naleznou Editu Vaníčkovou v knihovně školy.

Gymnázium má ve školním roce 2012-13 48členný pedagogický sbor a jednou z priorit školy je i nadále udržet jeho plnou kvalifikovanost. Dalšími cíli je i naplněnost tříd. Příbramské gymnázium je totiž jedním ze dvou ve Středočeském kraji, která každoročně otevírají tři naplněné třídy čtyřletého studia. V neposlední řadě chce gymnázium studenty i nadále kvalitně připravovat k maturitní zkoušce. Z loňských 110 maturantů neuspěl u státní zkoušky pouze jediný student, a to jen v jedné části zkoušky z českého jazyka. Státní maturitě se přizpůsobuje celé ŠVP a koncepce volitelných předmětů, nicméně ani studenti ani pedagogové kvůli politikům a neustále měněnému pojetí zkoušky tradičně při nástupu do posledního ročníku nevědí, jak maturita nakonec bude vypadat.

Rok 2012-13 bude opět bohatý na významné akce. Tou největší bude ve dnech 19. a 20. října třetí ročník projektu Jak se dělá televize, kdy se setkají školní televize z celé republiky, budou prezentovat svoji práci a naslouchat odborníkům a známým tvářím z České televize, která opět nad akcí převzala záštitu. Celé dvoudenní setkání bude tradičně přístupné nejširší veřejnosti. Jarní program pak obohatí mezinárodní konference projektu Comenius, kdy se od 4. do 11. dubna do Příbrami sjedou pedagogové a studenti z evropských partnerských škol. Právě Gymnázium Příbram je letos hostitelem tohoto evropského setkání. Mezi kulturní akce patří kulturní akademie, jejíž konání připadá na 27. březen. Oproti minulým letům, kdy tíha organizace ležela na bedrech jednoho nebo dvou pedagogů, je letos organizací pověřena hned čtveřice učitelů – Ondřej Kopáček, Jana Štědronská, Ludmila Brabencová a Daniel Kříž. To jsou jen některé události, na které se studenti mohou vedle mnoha dalších akcí, zájezdů, besed, přednášek, exkurzí a projektů těšit.