Střípky z gymnázia

How good is your English?

,

Stejně jako předchozí roky měli studenti možnost si na gymnáziu  nanečisto napsat zkoušky na mezinárodní certifikáty FCE a CAE. Tentokrát tak mohli udělat ve čtvrtek 18. října. Dohromady se zúčastnilo 93 studentů napříč vyšším gymnáziem.

Certifikát FCE odpovídá úrovni B2 a letos ho úspěšně absolvovalo 47 studentů, což je více než polovina řešitelů. Skupina 9 studentů pak udělala certifikát na více než 80 %, to znamená že úroveň jejich angličtiny je spíše C1.

Na CAE, tedy úroveň C1, si trouflo 24 studentů. Úspěšná byla opět větší polovina a nejvyšší známky dosáhli 2 studenti.

Informace, zda uspěli nebo ne, je pro studenty přínosná zejména proto, že se mohou rozhodnout, jestli půjdou už letos v zimě nebo na jaře skládat zkoušku doopravdy. Certifikáty CAE a FCE jsou pak cennou položkou do životopisu a vyplatí se při hledání práce. Jsou navíc mezinárodně uznávané.

Pre-testing organizuje Mgr. Milena Hrabíková ve spolupráci s plzeňskou jazykovou školou Eufrat. Díky profesionálnímu týmu tak byly výsledky k dispozici už necelé 4 dny po zkoušce.