Střípky z gymnázia

Hornické muzeum stále táhne

,

V pondělí 28.6. se i 1.C zúčastnila na gymnáziu sportovního dne (v basketbalu získala 3. místo), avšak ne všichni jsou sportem uchváceni tolik jako třeba kulturou. A právě pro tyto žáky si jejich třídní učitel Václav Havlíček a profesorka dějepisu Pavla Trantinová připravili exkurzi do Dolů Vojtěch a Anna, které spravuje Hornické muzeum.

Prváci dostali helmy a svítilny a odebrali se do Dolu Vojtěch, kde jejich prohlídka začala. Provázel je bývalý havíř Emil Štrup.

Společně procházeli bývalé chodby, kde se kdysi těžilo, vyzkoušeli si, při jakém osvětlení museli dříve havíři pracovat, aby pak došli na Důl Anna, kde se svezli vláčkem, kterým se dříve opravdu jezdilo na směny.

Zde se dozvěděli, jakým způsobem se těžilo, co za nástroje horníci používali, jak vypadal běžný pracovní den i co většinou následovalo po něm.

Když se prváci oklepali ze zimy v podzemí, usadili se uvnitř budovy Pedagogicko vzdělávacího centra v komplexu Dolu Anna  a zde jim archeoložka Veronika Machačová doplnila výuku dějepisu ukázkou nejrůznějších archeologických nálezů od záušnic po tkalcovská závaží či kachlů od kamen. Mohli si také vyzkoušet mlít obilí, příst nebo vykřesat oheň, čímž svoji dopolední exkurzi i zakončili.