Střípky z gymnázia

Jak se žilo v prvohorách

,

V pondělí 20. listopadu se dveře příbramského hornického muzea otevřely pro žáky sexty. Ti se pod vedením Mgr. Petra Vocílky zaměřili na expozici trilobitů v rámci praktické hodiny biologie. Pomocí pracovních listů se dozvídali o životě těchto dávno vyhynulých členovců a zkoumali jejich původ. Příbramsko totiž patří k jedněm z mála oblastí světa, kde můžeme nalézt vyvrásněné horniny od starohor po čtvrtohory, a tak tu můžeme najít mnoho rozmanitých druhů trilobitů. Studenti si tak připomněli jejich významná naleziště u Jinců, ale i na Berounsku. Jejich výstupem se pak staly zodpovězené otázky včetně náčrtu a charakteristiky jednoho z vybraných jedinců.