Střípky z gymnázia

Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty

,

Gymnázium Příbram, Legionářů je čerstvě Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prestižní titul získalo díky dlouhodobé spolupráci, kterou teď bude moci ještě více rozvíjet. Vysoká škola si podle slov svých zástupců „je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce mezi fakultou a školami. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul ‚fakultní škola‘“.

V praxi to třeba znamená úzkou spolupráci při vzdělávání posluchačů bakalářských, magisterských a doktorských oborů zejména učitelského zaměření nebo spolupráci na výzkumných programech. Gymnazisté mají také volný vstup do fakultních sbírek, muzeí či botanické zahrady a mohou využít nabídku vzdělávacích programů, které fakulta nabízí. Pedagogové zase mohou využívat výukové prostory nebo technické vybavení fakulty. Gymnázium na druhou stranu poskytuje posluchačům fakulty možnost pedagogických praxí, ověřování výukových metod a spolupráci pedagogů na konzultacích a oponování kvalifikačních prací studentů fakulty. Podle ředitelky gymnázia Ivy Kadeřábkové mají na tomto úspěchu podíl především pedagogové: „Do výuky zapojují naše absolventy a používají moderní výukové metody a nejnovější data.“

Titul fakultní školy má gymnázium propůjčen na pět let a bude se týkat především výuky zeměpisu, biologie, chemie a fyziky. Vedle toho je Gymnázium Příbram, Legionářů také jednou z dvacítky českých škol se statusem Přidružené školy UNESCO, akreditovaným centrem ke skládání mezinárodních jazykových certifikátů v angličtině, francouzštině a němčině či působí v evropském projektu Erasmus Plus a je místní organizací prestižního programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu.