Střípky z gymnázia

GIS na FAVU ZČU

,

Jak reagovat v případě havárie cisterny s nebezpečnou chemikálií v pozici GIS operátora dodávajícího informace záchrannému týmu si vyzkoušeli studenti semináře GIS ze 4. ročníku.

To byla hlavní část programu, který si pro studenty připravila dvojice vědecko-výzkumných pracovníků Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Ing. Pavel Hájek a Ing. Michal Kepka. Úlohu studenti zpracovávali profesionálním softwarem ArcGIS, který je pro naši školu nedostupný. Dále se studenti dověděli, jaké jsou možnosti studia geomatiky  na FAV, jaké předměty nebo terénní práce a exkurze by je čekaly. Zajímavé byly příklady projektů, na nichž se na FAVce  v současnosti pracuje: 3D model pevnosti v Terezíně pro Google Earth, výzkum tíhového pole Země nebo tvorba nových mapových aplikací.

Perličkou exkurze byla ukázka využití Mouchy – technicky vyspělého drona – při mapování krajiny. Náš pobyt na FAVce jsme ukončili pohledem ze střechy budovy na Plzeň a okolí a prohlídkou georeferenční stanice pro přesnější určení polohy.