Střípky z gymnázia

Procházka historií

,

Prahu, město tisíce věží a bohaté historie, měly možnost v rámci dějepisné exkurze navštívit ve středu 24. dubna třídy 3.A a 3.C. Hned po příjezdu před Kongresové centrum se třídy rozdělily a každá pokračovala po vlastní ose. Třída 3.A se vydala na procházku Prahou pod dohledem pana učitele Václava Havlíčka, zatímco 3.C pod vedením pana učitele Božetěcha Burdy a paní učitelky Václavy Reissmüllerové.

První dějepisnou zastávkou byla bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, kde si studenti mohli prohlédnout samotnou stavbu, ale také Vyšehradský hřbitov. Poté se vydali historickými uličkami na Staroměstské náměstí, kde měli hodinou přestávku na oběd. Po doplnění energie pokračovali přes Karlův most na symbol české státnosti a sídlo prezidenta, Pražský hrad. Celá exkurze byla doplněna zajímavými poznatky o historické Praze od kantorů i samotných studentů.

V úterý 9. dubna se do Prahy vydaly také třídy septima a 3.B.