Střípky z gymnázia

Evropští ředitelé na gymnáziu

,

V pátek 16. 4. navštívili naše gymnázium zástupci z evropského projektu SVES. Tento projekt zprostředkovává Obchodní akademie Příbram a díky němu jsme měli možnost hostit zástupce z Itálie, Irska, Polska, Španělska, Velké Británie, Německa, Řecka a Turecka. Cílem projektu je podpora spolupráce, výměna zkušeností, získání nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání. Proto delegáti hostují na pět dní v České republice a projíždějí různé druhy vzdělávacích institucí. Konkrétně naši školu si prohlédlo 13 delegátů. Za vedení školy se hostů ujal RNDr. Petr Hrubý, který úlohu průvodců svěřil vybraným žákům z třídy 3.C. Ti si návštěvníky převzali a s vysokou profesionalitou je provedli po celé škole a poskytli jim výklad v anglickém jazyce. Delegáti zhlédli prezentační dokument Kdo je Gymnázium?, prohlédli si odborné učebny, tělocvičny i redakci GymTV. S prohlídkou byli nadmíru spokojeni a jejich program dále pokračoval na slavnostní oběd do restaurace v Uranu.