Střípky z gymnázia

Druhý krok do světa klasické hudby

,

V pochmurný den, čtvrtek 18. listopadu, studenti zapojení do projektu Čtyři kroky do n(N)ového světa odjeli na v pořadí již druhý koncert. Pod pedagogickým dozorem paní profesorek Svobodové a Šmolíkové se vydali napříč Prahou do Kostela sv. Šimona a Judy, kde jim Symfonický orchestr hlavního města Prahy představil dalšího významného skladatele. Každý z koncertů je zaměřen na jedno typické dílo jednoho autora, které představí veřejnosti tak, aby posluchači autora poznali vždy bezpečně.

Minule byla řeč o Griegovi a severské hudbě. Jak se liší od středoevropské nebo zaoceánské a jak se v hudbě obecně orientovat, jak se člení apod. Tentokrát byla řeč o Mendelssohnově hudbě k Shakespearově hře Sen noci svatojánské. Naučná forma koncertu, kdy se moderátor ptá posluchačů na názor, pokládá otázky týkající se nálady hudby a využití v kompozici hry, rozhodně nenechá nikoho usnout a stále udržuje pozornost a nutí zamyslet se nad hudbou v jiném obzoru, než jsme zvyklí. Například popřemýšlet nad rozložením nástrojů ve skladbě a uvědomit si, že i malá změna způsobí, že by skladba zněla v jiné náladě.

Orchestr po uvedení posluchačů do děje hry postupně zahrál předehru k dílu, leitmotiv opakující se v každém dějství, ukázku z jednoho Snového dějství a závěrečný, nejznámější Mendelssohnův svatební pochod. Ten v několika verzích, včetně jedné na varhany.

Následující dva koncerty by měly být situované do dalšího pololetí a zájemci jsou vítáni.

Join the discussion