Střípky z gymnázia

Do Vídně za vánoční atmosférou

,

Ve čtvrtek 12. prosince se skupina žáků vydala do vánoční Vídně. Přibližně po čtvrté hodině ranní odjížděli z Příbrami pod vedením Mgr. Václavy Reissmüllerové a Mgr. Pavly Karasové. Role průvodce se ujal pan Václav Kropáč.

Nejdříve studenti navštívili zámek Schönbrunn, letní sídlo Habsburků, kde si mohli prohlédnout 40 krásných pokojů a pomocí elektronického průvodce se o každém něco málo dozvědět.  Za zámkem se nacházely rozlehlé zahrady, které si mohli také prohlédnout.  Poté se účastníci přesunuli k jedné z  nejpodivuhodnějších staveb Vídně zvané  Hundertwasserhaus.  Dále následovala dvouhodinová procházka městem, při které měli studenti příležitost si prohlédnout v Muzeu dějin umění  císařskou klenotnici, která se nacházela v blízkosti Hofburgu, zimního sídla Habsburků. Před rozchodem na vánoční trhy nahlédli ještě do chrámu sv. Štěpána.

Celý den studenti čerpali vánoční atmosféru, ke které nejvíce přispěly vánoční trhy, nacházející se u vídeňské radnice. Zde byla možnost si zakoupit mnoho sladkostí, perníčků, vánočních ozdob nebo si pochutnat na opečené klobáse či se zahřát vánočním punčem.