Střípky z gymnázia

Do Prahy za poznáním architektury

,

Sídlo společnosti FAM Architekti a centrum současného umění DOX. To jsou dvě místa, kam se v pondělí vydali členové projektu Erasmus+ pod doprovodem Mgr. Lenky Pavelkové a Mgr. Hany Štufkové. Jako první na programu byla společnost FAM Architekti. Tam studenty Ing. arch. MgA. Jan Horký seznámil se základními pojmy v oblasti projektování jako např. půdorys, řez nebo pohled. Dále také představil základní techniky při vytváření modelů budov jak z druhů papíru, tak na počítači. Přidal i pár rad a tipů.

V 11 hodin už ale na účastníky čekala v DOXu paní Klára Domlátilová, která pro ně jakožto průvodkyně měla připravený bohatý program. Ten byl zaměřen na architekturu a její ovlivnění člověka a byl vedený převážně formou interakce. Zprvu se všichni rozdělili na dvě skupiny. Jedné se zavázaly oči a s takto znemožněným viděním byli druhými provázeni po budově. Dále se všichni zúčastnili soutěže ohledně vnímání vzhledu světových, moderních novostaveb a na závěr dostali za úkol navrhnout dostavbu Gallerie Moda. Nechyběl ovšem ani volný rozchod pro prohlédnutí všech prostor a výstav DOXu.

Celý výlet byl v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ a některé studenty možná i motivoval k následnému studiu architektury.