Střípky z gymnázia

Do Augsburgu poprvé

,

Jazykové poznávací zájezdy do předvánočních německých metropolí se staly na gymnáziu už tradicí. Letošní rok nebyl výjimkou. 13. prosince se 50 žáků naší školy vydalo do německého města Augsburgu, hlavního města Švábska, s pedagogickým doprovodem profesorek Maškové a Šmolíkové. Role průvodce se ujala profesorka Věra Říhová.

Město skýtá mnoho nádherných pamětihodností, muzeí, galerií a vánočních trhů. Žáci navštívili městečko Fuggerei, kde se o výklad postarala česky mluvící průvodkyně. Dále navštívili Radniční náměstí  Rathausplatz, Dóm svaté Anny s hrobkou Fuggerů a místem, kde přebýval samotný Martin Luther, Maxmilianovo muzeum, Walserhaus, Fuggerhäuser – domy Jakoba Fuggera, Weberhaus s obrázky na fasádě, kostel svatého Ulricha a svaté Afry, muzeum loutek Puppenkiste při loutkovém divadle a nakonec vánoční trhy s vánočním stromem, pyramidou s anděly, jesličkami, svařeným vínem, punčem, různými klobásami, sladkostmi a vánočními ozdobami. Trh celkem obsahoval 150 stánků.

Cesta do Augsburgu rozhodně nebyla poslední. Ve čtvrtek 20. 12. 2012 se pořádá obdobný zájezd do tohoto města. Zároveň se v tento den vyjíždí i do německého Řezna, kde program bude zajisté též velmi zajímavý po stránce poznávací, ale i po stránce jazykové.