Střípky z gymnázia

Cesta za historií

,

V úterý 17. září proběhla v ranních hodinách neobvyklá exkurze ve Státním okresním archivu v Příbrami. Této prohlídky se zúčastnili studenti, kteří si jako jeden z volitelných předmětů zvolili Historický seminář. Během dvouhodinové prohlídky návštěvníci prozkoumali prostředí badatelů a historických nadšenců a také samotné prostory, kde jsou za určité snížené teploty archivní dokumenty skladovány. Díky průvodkyním byli tito začínající historici obeznámeni, k čemu archiv slouží, co obsahuje a co všechno se dá do archivu uložit. Hlavní náplní bylo seznámení se s prvními listinami a knihami v našem archivu. Tak si mohli studenti prohlédnout spisy několik set let staré. Například si zde mohli prohlédnout faximili listiny, která dokládá první písemnou zmínku o Příbrami, nebo nejstarší dochovanou listinu Příbrami z roku 1351. Návštěva archivu, do kterého se ještě spousta studentů neměla možnost dostat, byla velice zajímavá a přínosná. Při odchodu se všichni žáci historického semináře zapsali do návštěvní knihy, a tak je možné, že i tato kniha bude jednou za desítky let v archivu vystavována.