Střípky z gymnázia

Best in English: Výsledky potěšily

,

30. listopadu se uskutečnila mezinárodní online soutěž v anglickém jazyce pod názvem Best in English, které se zúčastnili studenti ze 34 zemí. Pro studenty 1.-3. ročníku to bylo zároveň písemné kolo školní olympiády v anglickém jazyce.

Z obou pracovišť Gymnázia Příbram se zapojilo 82 účastníků z 1. až 4. ročníku. Mezi nejúspěšnějšími řešiteli gymnázia jsou na 1. místě Petr Hegedűs ze sexty, který se umístil i na 66. pozici v ČR a mezinárodně na 151. místě. Na 2. místě skončila Magdaléna Hrkalová z oktávy a na 3. místě Vít Balek ze 4.B.

V rámci Středočeského kraje škola obsadila 3. místo, 16. místo v ČR a 41. míst0 v mezinárodní soutěži.

Akce byla byla realizována agenturou Czech-us.